Avtalsrätt

shutterstock_318525215

Bäck Advokatbyrå har stor erfarenhet av att biträda klienter med att förhandla fram och upprätta olika typer av avtal. Vi handhar allt från överlåtelseavtal vid försäljning av bolag eller rörelser, aktieägaravtal, distributionsavtal, samarbetsavtal, licensavtal, nyttjanderättsavtal till avtal rörande försäljning av varor och tjänster.