Med kunden i fokus

Med kunden i fokus

Bäck Advokatbyrås mål är att på ett professionellt och effektivt sätt lösa våra klienters juridiska frågor så största möjliga framgång nås. Vår styrka är kontinuitet och långsiktighet. Vi ser till att känna våra klienter och deras historia väl, varför våra relationer ofta blir effektiva och framgångsrika. Vi fungerar som fortlöpande rådgivare och arbetar tillsammans med de företag som anlitar oss. Genom att arbeta på det här sättet anpassas alltid konsultationen efter ditt företags behov. Hos oss träffar du alltid en erfaren advokat som även ombesörjer ditt ärende till skillnad från andra större byråer där ditt ärende ofta handläggs av en biträdande juniorjurist. Bäck Advokatbyrå vänder sig i första hand till företag och offentliga institutioner men har även hand om ärenden för privatkunders räkning.