Ekonomiska utredningar

 Shutterstock_193017506

Bäck advokatbyrå har en solid erfarenhet och utbildning för att utreda ekonomisk brottslighet och ekonomiskt missförhållande bland företag och organisationer som förskingring, bedrägerier och andra rättsmedicinska tjänster. Vi kan med kort varsel genomföra finansiella undersökningar för att kartlägga vad som har hänt och hur det ska ske i form av brott och skadestånd.