Familjejuridik

shutterstock_75952243

Inom familjejuridiken faller de frågor som uppstår t. ex. vid tvister mellan makar/sambor – det kan gälla äktenskapsskillnad, barns boende, vårdnad om barn, underhållsbidrag m m.
Vi upprättar t. ex. samboavtal, äktenskapsförord, testamente. I dessa fall går vi först igenom din situation och rekommenderar sedan vilka former av dokument som behöver upprättas.
Även arvsfrågor faller inom familjejuridiken och som förordnad boutrednings- och skiftesman av tingsrätten kan vi bistå vid både bodelning och arvsskifte.
Vi sköter fastighetsöverlåtelser och generationsskiften.