Förvaltningsrätt

shutterstock_307415057

Bäck advokatbyrå företräder både offentliga institutioner samt enskilda företag och individer i ärenden som rör myndighetsutövning, upprättande av besvär och avgivande av förklaringar med anledning av besvär. Vi har erfarenhet av överklagande av stora upphandlingar såväl som enskildas besvär över myndighetsbeslut.