Tvistemål & Processer

shutterstock_256794787

Vid tvistemål försöker vi alltid att i första hand lösa dessa genom förhandling och medling. Det är affärsmässigt bäst för alla inblandade om en rättslig process kan undvikas.
Vi sköter alla former av tvistemål och processer i domstol och har en lång erfarenhet av dessa. Vi gör alltid en grundläggande analys av ärendet tillsammans med dig som klient så att du kan känna dig välbekant och uppdaterad med vad som sker i ärendet. Vi utreder också i dessa fall möjligheten för dig att aktivera din rättsskyddsförsäkring, om du tecknat en sådan i samarbete med ditt försäkringsbolag.