Företagsjuridik

shutterstock_336234668

Bäck Advokatbyrå har en lång erfarenhet av affärsjuridik. Vi sköter alla former av avtalsjuridik, arbetsrättsliga frågor och bolagsrättsliga frågor, företagsgranskningar (due dilligence) samt styrelsejuridik och fungerar som fortlöpande rådgivare åt flera företag och bolag i både Finland och Sverige.
Hos oss träffar du alltid en erfaren advokat som även ombesörjer ditt ärende till skillnad från andra större byråer där ditt ärende ofta handläggs av en biträdande juniorjurist.